فایل های دسته بندی پرسشنامه - صفحه 1

پرسشنامه احساس گناه کوگلر و جونز

قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 8

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معرفی پرسشنامه خودتاب آوری کلاهنن

قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 6

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معرفی پرسشنامه خود شفقت ورزی

قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 6

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقیاس بلوغ هیجانی یاشویر سینک و بهارگاوا (EMS)

قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 6

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معرفی مقیاس باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین

قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 6

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معرفی پرسشنامه امید تحصیلی

قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 6

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معرفی پرسشنامه سه‌بعدی خردمندی آردلت

قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 6

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه راهبردهای خود تنظیمی هیجانی (عاطفی) مارس

قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 6

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبرگ – راست (گریمس)

قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 6

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه راهبردهای تنظیم هیجان

قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 4

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه حالت های روان شناختی مثبت (pps)

قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 9

قیمت : 60,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی