فایل های دسته بندی دانش آموزش - صفحه 1

مازهای آموزشی جهت تقویت هوش ( سظح آسان )

مازهای آموزشی جهت تقویت هوش ( سظح آسان ) | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 12 | فرمت فایل: PDF

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مازهای آموزشی جهت تقویت هوش ( سظح سخت )

مازهای آموزشی جهت تقویت هوش ( سظح سخت ) | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 16 | فرمت فایل: PDF

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مازهای آموزشی جهت تقویت هوش ( سظح متوسط )

مازهای آموزشی جهت تقویت هوش ( سظح متوسط ) | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 16 | فرمت فایل: PDF

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش حروف الفبا با شعر

آموزش حروف الفبا با شعر | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: ۶ | فرمت فایل: Pdf

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کاربرگ آموزش خط منحنی

کاربرگ آموزش خط منحنی | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 1 | فرمت فایل: jpg

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روش تدریس تربیت بدنی (شیوه اداره کلاس های عملی)

روش تدریس تربیت بدنی (شیوه اداره کلاس های عملی) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 35 اسلامی | فرمت فایل: Pptx

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

راهنمایی تحصیلی و شغلی

راهنمایی تحصیلی و شغلی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 208 اسلاید | فرمت فایل: Pptx

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

الگوها و روش های نوین تدریس

الگوها و روش های نوین تدریس | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: ۳۱اسلاید | فرمت فایل: Pptx

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روشهای تدریس، آموزش روش های تدریس

روشهای تدریس، آموزش روش های تدریس | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 41اسلاید | فرمت فایل: Ppt

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کنترل کلاس درس

کنترل کلاس درس | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 16 اسلاید | فرمت فایل: نامشخص

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل